असुर 2- जियो सिनेमा (1 जून)

स्कूल ऑफ लाइज- डिज्नी हॉटस्टार (2 जून)

स्कूप- नेटफ्लिक्स ( 2 जून)

ब्लडी  डैडी- जियो सिनेमा (9 जून)

द नाइट मैनेजर 2 - हॉटस्टार (30 जून)